Jak vypnout nouzový režim na televizi

televize

Vypnutí nouzového režimu na televizi závisí na značce a modelu vašeho zařízení. Zde jsou obecné kroky, které můžete vyzkoušet:

Obecný postup:

 1. Odpojení televize:
  • Vypněte televizi a odpojte ji ze zásuvky na několik minut (minimálně 5 minut).
  • Po uplynutí této doby televizi znovu připojte a zapněte.
 2. Reset televize:
  • Mnoho televizí má možnost resetování do továrního nastavení. Obvykle se to provádí prostřednictvím menu na obrazovce.
  • Jděte do nastavení televize a vyhledejte možnost „Reset“ nebo „Obnovení továrního nastavení“.
 3. Aktualizace softwaru:
  • Zkontrolujte, zda má vaše televize nejnovější software. Aktualizace mohou často řešit problémy s nouzovým režimem.
  • Jděte do nastavení a vyhledejte možnost „Aktualizace softwaru“ nebo „Aktualizace systému“.

Specifický postup pro některé značky:

Samsung:

 1. Vypněte televizi.
 2. Stiskněte a držte tlačítko „Exit“ na dálkovém ovladači po dobu 12 sekund.
 3. Televize se vypne a znovu zapne. Objeví se možnost pro „Reset“.

LG:

 1. Jděte do menu „Nastavení“.
 2. Vyberte „Obecné“ a poté „Obnovení továrního nastavení“.
 3. Potvrďte resetování a počkejte, až se televize restartuje.

Sony:

 1. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko „Home“.
 2. Jděte do „Nastavení“.
 3. Vyberte „Údržba zařízení“ a poté „Restartování“ nebo „Obnovení továrního nastavení“.

Pokud žádný z těchto postupů nefunguje, doporučujeme nahlédnout do uživatelské příručky vaší televize nebo kontaktovat zákaznickou podporu výrobce pro konkrétní instrukce.