Jak zjistit polohu telefonu přes WhatsApp: 2 možné způsoby

WhatsApp se stal jedním z nejpopulárnějších komunikačních nástrojů na světě, a to nejen pro zasílání zpráv a volání. Přes tuto aplikace lze ale i sdílet polohu. Tato funkce může být velmi užitečná v různých situacích, od sledování polohy blízkých až po nalezení ztraceného telefonu.

 • funkce sdílení aktuální polohy
 • zabezpečení a soukromí při sdílení polohy
 • použití WhatsApp pro zjišťování polohy při ztrátě telefonu
 • alternativní metody sledování polohy

Funkce sdílení aktuální polohy

WhatsApp umožňuje uživatelům sdílet svou aktuální polohu v reálném čase s jednotlivými kontakty nebo celými skupinami. Tuto možnost najdete ve více krocích, které začínají tím, že si uživatelé musí zajistit, aby měli v telefonu zapnuté oprávnění pro přístup k poloze.

 1. Zapněte oprávnění pro polohu v nastavení telefonu – vyberete sekci Aplikace, najděte WhatsApp a v sekci Oprávnění aktivujte přístup k poloze.
 2. V aplikaci WhatsApp otevřete chat s osobou nebo skupinou, se kterou chcete sdílet svou polohu.
 3. V chatu klepněte na ikonu pro připojení souborů, obvykle umístěnou vedle pole pro psaní textu, a vyberte možnost Poloha.
 4. Vyberte „Sdílet aktuální polohu“ a nastavte dobu, po kterou chcete polohu sdílet, s možnostmi od 15 minut do 8 hodin.
 5. Přidejte k polohové zprávě komentář nebo emoji pro lepší kontext nebo dodatečné informace, případně tento krok vynechejte.
 6. Stiskněte tlačítko pro odeslání a vaše poloha bude sdílena s vybranými kontakty.
 7. Pokud chcete přestat sdílet svou polohu, můžete to udělat přímo v chatu klepnutím na „Přestat sdílet“ nebo v nastavení aplikace pod Soukromí > Aktuální poloha, kde vyberete možnost ukončení sdílení.

Zabezpečení a soukromí při sdílení polohy

WhatsApp zajišťuje bezpečnost sdílení polohy koncovým šifrováním, díky čemuž vaši polohu nemohou vidět osoby mimo vybrané kontakty. Navíc, pokud uživatelé chtějí přestat sdílet svou polohu, mohou to kdykoliv učinit přímo v chatu nebo ve všech chatech najednou přes nastavení v sekci Soukromí > Aktuální poloha.

Použití WhatsApp pro zjišťování polohy při ztrátě telefonu

V některých situacích, jako je ztráta nebo odcizení telefonu, mohou uživatelé využít WhatsApp pro sledování polohy. Na jiném zařízení otevřete aplikaci WhatsApp, vyberete kontakt a pomocí symbolu pro připojení souborů pošlete polohu. Tento způsob je vhodný zejména tehdy, pokud je telefon stále zapnutý a připojen k internetu.

Alternativní metody sledování polohy

Kromě přímého sdílení polohy v WhatsApp existují i alternativní způsoby, jak získat polohová data. Například během pandemie COVID-19 v Jihoafrické republice byla využita funkce WhatsApp pro zjištění polohy uživatelů prostřednictvím API služby Google Places. Uživatelé byli vyzváni, aby zadali nejbližší předměstí nebo město, a poté jim byl zaslán první výsledek hledání s možností potvrzení nebo zadání jiného místa. Tento proces byl optimalizován pro snížení nákladů a zlepšení přesnosti dat.

Zdroj: https://www.airdroid.com

Share Button